Burun Estetiği

Burun Estetiği Nedir?

Gelişen çağ ve gelişen teknoloji ile güzellik anlayışının odak noktasında kusursuz görünüm yer almaya başladı. Geçmişten günümüze her dönemin en popüler konusu olan ‘güzellik’ algısı, doğal güzellik yöntemlerinin ötesine taşınarak kendini plastik cerrahların eline bırakmış durumda.

Güzellik anlayışının kusursuzluk anlayışı ile birleşmesi üzerine, estetik operasyonlara talepler artmış ve bu talepler neticesinde estetik operasyonlarda her geçen gün yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirilmiş durumda.

Güzellik anlayışında iki ayrı değerlendirme yöntemi kabul görmekte. Bunlar, yüz ve vücut güzelliği şeklindedir. Bu neticede yapılan estetik operasyonlarda yüz estetik operasyonları ve vücut estetik operasyonları olarak ayrı ayrı kategorize edilmektedir.

Yüz estetiği denildiğinde ise en çok talep gören operasyonların başında ise Rinoplasti yer almaktadır.

Peki, Rinoplasti nedir? Rinoplasti buruna yeniden şekil vermek amacı ile gerçekleştirilen cerrahi operasyona verilen isimdir.

Dilimizde ise teknik terimi olan Rinoplasti yerine daha çok ‘burunestetiği’ şeklinde ifade edilmektedir.

Rinoplasti yani burun estetiği birçok nedenle yapılabilmektedir. Kazalara bağlı oluşan deformelerin düzeltilmesi, kemikli burun yapısının düzeltilmesi, yüz simetrisine göre büyük veya küçük olan burunların estetik olarak yüz yapısına uygun hale getirilmesi bazen de bazı sağlık sorunları neticesinde burun estetiğine gerek olabilmektedir.

Burun estetiği hem kadınlar hem erkekler tarafından en yaygın tercih edilen estetik operasyonlar arasındadır.

Plastic Surgery | Rhinoplasty in Turkey Istanbul

Rinoplasti Burun Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Burun estetiği operasyonlarının yani diğer tanımı ile Rinoplasti operasyonlarının ne kadar sürdüğü en çok merak edilen soruların başında yer almaktadır. Rinoplasti yani burun ameliyatlarında süre genellikle yapılacak olan işlemlere ve burun estetiği için uygulanacak yönteme göre değişkenlik göstermektedir. Bazı Rinoplasti operasyonlarında sadece düzeltme ve revizyonlar yapılırken bu süre yaklaşık 90-90 dakika aralığındadır. Bazı burun estetiği operasyonları ise daha komplike uygulamalar olması nedeniyle ortalama 120-150 dakika sürebilmektedir. Operasyon öncesinde uzman, hastaya yapılacak işlemler ve ortalama operasyon süresi için ön bilgilendirme yapmaktadır. Beklenmeyen bir durum oluşmaması durumunda operasyonlar genelde planlanan zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir.

Rinoplasti Burun Estetiği için Yaş Sınırı Var Mıdır?

Rinoplasti adı verilen burun ameliyatları için öncelikli kıstas, kemik gelişiminin yeterli seviyeye ulaşmış olmasıdır. Kemik gelişimi kadınlarda yaklaşık 17 erkeklerde ise 18 yaşına kadar devam etmektedir. Bu nedenle Rinoplasti yani burun estetiği genellikle 18 yaş üzeri kişilere uygulanmaktadır. Ayrıca burun estetiğine karar verme süreci hem duygusal hem de reel açıdan önemli bir süreçtir. Bu nedenle Rinoplasti yani burun estetiğine karar vermek için; psikolojik olarak karar verme yetisinin geliştiği yaşlar tercih edilmeli ve aceleci olunmamalıdır. Bu yaş aralıkları öncesi sağlığı etkileyen zaruri durumlar dışında burun estetiği ameliyatı çok fazla önerilmemektedir.

Plastic Surgery | Rhinoplasty in Turkey Istanbul

Rinoplasti Burun Estetiği Sonrası İz Kalır mı?

Rinoplasti yani burun estetiklerinde kapalı ve açık teknik adı verilen 2 farklı yöntem uygulanmaktadır. Açık teknik ile yapılan burun estetiği operasyonlarında, operasyon sonrasında kesi uygulanan bölgede ufak bir iz kalma ihtimali vardır. Operasyon sırasında yapılan bu kesi burnun alt kısmında en az görülebilen kısımdadır ve çok dikkatli bakılmadığı sürece bu izler belli olmamaktadır. Burun estetiği sonrasında oluşabilen bu izler genellikle kişiyi rahatsız etmeyecek seviyededir. Buna ek olarak uygulanan bir diğer yöntem olan kapalı burun ameliyatlarında yapılan kesilerin iç kısımda olması nedeniyle kapalı burun ameliyatları sonrasında herhangi bir iz kalmamaktadır. Burun ameliyatlarında hangi yöntemin uygulanacağı, operasyonun açık veya kapalı teknikle yapılacağı ise operasyonu gerçekleştirecek uzman tarafından belirlenmektedir. Kişinin ihtiyaçlarına uygun yöntemin belirlenmesi en önemli aşamalardan biridir. Bu nedenle Rinoplasti için tercih edilen hekimlerin mutlaka alanında uzman ve deneyimli olmasına dikkat edilmelidir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Burun estetiği yani Rinoplasti operasyonlarında tercih nedeni olarak iki önemli unsur vardır. Rinoplasti bazı durumlarda genel sağlık durumu için tercih edilebilirken bazense estetik kaygılar nedeniyle tercih edilebilmektedir.

Sağlık açısından burun ameliyatına gerek duyulan durumlar arasında en sık görülen, sinüzittir. Sinüzüte ek olarak burun eti ve deviasyon gibi nedenlerden dolayı burun ameliyatı zaruri olabilmektedir.

Rhinoplasty in Turkey

Estetik kaygılarla burun ameliyatının tercih edilme nedenleri ise;

Burun ucunun düşük olması
Burnun yüz yapısına göre daha ufak olması ve burnun büyütülmesi
Burnun yüz yapısına göre daha büyük olması ve burnun küçültülmesi
Burunda doğuştan kemer olması,
Burun ve üst dudak arasındaki mesafenin olması gerekenden uzun veya kısa olması
Burnun eğri olması
Burun deliklerinin yüz yapısı ve buruna göre daha büyük veya küçük olması
Burun deliklerinin asimetrik olması

Ameliyatsız Burun Estetiği Yapılır mı?

Ameliyatsız burun estetiği uygulamaları daha çok minimal değişiklikler için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerde genellikle dolgu uygulamaları tercih edilir. Ameliyatsız burun estetiklerinin belirli kalıcılık süresi vardır ancak cerrahi operasyonlara göre nispeten daha kolay olması nedeniyle daha sık tercih edilebilen yöntemlerdir.

Ameliyatsız burun estetiği yöntemlerinde; kemerli burunlar için yapılan ameliyatsız burun estetiklerinde burun dolgusu uygulanmaktadır. Ameliyatsız burun estetiklerinde operasyon sonrası iyileşme süresi çok daha kısa sürmektedir.

Rhinoplasty in Turkey

Rinoplasti Ameliyatında Hastane ve Hekim Seçiminin Önemi

Rinoplasti adı verilen burun estetiği günümüz şartlarında çok yaygın hale gelmiş durumdadır. Bir çok estetik merkezi, hastane ve polikliniklerde Rinoplasti yani burun ameliyatı yapılabilmektedir. Burun ameliyatı konusunda en önemli adımlardan biride doğru hastane ve hekim seçiminin yapılmasıdır. Operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlara anında müdahale edilebilmesi için mutlaka donanımlı bir sağlık kurumundan hizmet alınmasına özen gösterilmelidir.

Burun estetiğini yapacak olan hekim seçimi de oldukça önem taşımaktadır. Günümüz şartlarında alanında uzman olmayan ve konusunda deneyimli olmayan uzmanlarca yapılan burun estetiği ameliyatları sonrasında maalesef ki istenmeyen sonuçların alınması mümkündür.

Bu nedenle burun estetiği ameliyatı yapacak olan uzman seçiminde çok dikkatli olunması ve iyi araştırma yapılması önerilmektedir.

Burun Ameliyatlarında Hangi Teknikler Kullanılır?

Burun estetiği yani Rinoplasti operasyonlarında açık burun estetiği ve kapalı burun estetiği olmak üzere iki ayrı yöntem uygulanmaktadır.

Her iki yöntemin uygulanma şekli ve uygulanma nedenleri birbirinden farklıdır. Burada hastaya hangi yöntemin uygulanacağı yapılacak olan ön analiz muayenesi sonrasında uzman hekim tarafından belirlenmektedir.

Açık Burun Estetiği

Açık burun estetiği genellikle ileri seviyede deformasyon, kemik sorunu veya geçmişte başarısız sonuçlar veren Rinoplasti operasyonları sonrası tercih edilen operasyonlarda uygulanmaktadır.

Açık burun ameliyatlarında burun ucunun alt kısmında burun delikleri hizasında ufak bir kesi yapılır. Açık burun estetiği operasyonlarında hekimin uygulama esnasında operasyonu daha kolaylıkla gerçekleşt irmesini sağlar. Açık burun ameliyatı sonrası iz kalacağı genel bir endişe yaratsa da bu iz çok minimal seviyededir. Ve zamanla iyileşmeye bağlı görülebilirliği yok denecek seviyede azalmaktadır.

Açık Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme;

Bilindiği üzere her cerrahi operasyon sonrası, operasyonun gerçekleştirildiği bölgede morarma ve ödem oluşması olağan ve beklenen bir durumdur. Açık burun estetiği sonrası da bölgede morarma ve ödem görülebilmektedir. Ortalama 2 hafta içerisinde morarmaların normale döndüğü yaklaşık 4 hafta içinde ise ödemin yavaş yavaş azaldığı görülecektir. Bazı vakalarda bu süre daha kısa sürerken bazı vakalarda daha uzun olabilmektedir. Bu süreçte hekim yönlendirmeleri mutlaka dikkate alınmalı ve operasyon sonrası koruma maksimum seviyede olmalıdır.

Kapalı Burun Estetiği

Kapalı burun estetiği genellikle, burun ucu düşüklüğü, burun deliklerindeki asimetrilerin ortadan kaldırılması, burunve dudakmesafesinindüzeltilmesiveyaburunsırtındakiyamuklarındüzeltilmesigibioperasyonlarda yaygın olarak tercih edilmektedir.

Kapalı burun estetiği operasyonlarında kesiler burun içinden gerçekleştirilir ve cerrahi müdahaleler burnun iç kısmından yapılmaktadır. Kapalı burun ameliyatlarında operasyon sonrasında iz kalma ihtimali olmamaktadır. İyileşme süresi açık burun estetiğine nispeten çok daha kısa sürmektedir.

Kapalı Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme;

Kapalı burun ameliyatlarının en büyük avantajlarından biri operasyon sonrası normal hayata dönüş hızının çok kısa olmasıdır. Açık burun ameliyatlarında ile ri seviyede morarma ve ödem görülür ve iyileşme süresi ortalama 4 hafta ile 12 hafta aralığındadır. Kapalı burun ameliyatlarında ise oluşan morarma ve ödemin iyileşme süresi, tüm operasyonlarda olduğu gibi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de genellikle 1 hafta içerisinde morarmaların iyileştiğini görmek mümkündür. Yaklaşık 2 hafta sonrasında normal hayata dönüş mümkündür.

Burun Estetiği SGK – Özel Sigortalar Tarafından Karşılanır mı?

Burun estetiği yaptırmak isteyen kişilerin en sık sorduğu sorulardan bir diğeri ise; Rinoplasti özel sigortalar veya SGK tarafından karşılanır mı?

Burun estetiği operasyonları özel sağlık sigortaları ve SGK tarafından karşılanmamaktadır. Burun estetiği kişinin estetik kaygıları neticesinde gerçekleşen operasyonlar olması nedeniyle sigortalarda kapsam dışında kalan bir operasyondur. Özel sağlık sigortaları ve SGK kurumları zaruri olan sağlık sorunlarında yapılan operasyonları kapsamakta ve karşılamaktadır. Yani kazalar nedeniyle yapılan komplike operasyonlar yada sağlığı direkt etkileyen bir neden yoksa burun estetikleri veya burun ameliyatları sigortalar tarafından karşılanmamaktadır.

Burun Estetiği Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Burun estetiği operasyonu sonrasında ilk 1 hafta başın dik duracağı bir pozisyonda yatılması önerilmektedir.
  • Burun ameliyatı sonrasında burun temizliğinde sprey kullanılmalı veya pamuk çubukla temizleme yapılmalıdır. Bu temizleme aşamasında mutlaka hekim yönlendirmesi dikkat alınmalı ve kesinlikle sümkürme yapılmamalıdır.
  • Rinoplastisonrasında,ortalama8haftakadargözlükkullanımıönerilmemektedir.Eğergözlük kullanımı zorunlu ise lens tercih edilmelidir.
  • Burun estetiği sonrası beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle bu süreçte sağlıklı ve düzenli beslenme iyileşme hızını direkt olarak etkilemektedir.
  • Sigara kullanımı ve alkol kullanımı her sağlıklı bireyin uzak durması gereken bir konudur. Burun estetiği ve tüm cerrahi operasyonlar sonrasında ise çok daha önem kazanmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı iyileşme sürecinin uzamasına neden olduğundan dolayı burun ameliyatı sonrası ilk 8 hafta uzak durulması önemlidir.
  • Rinoplasti sonrası diş fırçalarken maksimum özen gösterilmeli ve mümkün oldukça yumuşak hareketler ile dişler fırçalanmalıdır.

Rinoplasti Fiyatları Nedir?

Kadın ve erkek dâhil olmak üzere en yaygın tercih edilen estetik operasyonlarının başında gelen ‘burun estetiği’ için en sık sorulan sorular; ‘burun estetiği fiyatları nelerdir?’ ‘2022 rinoplasti fiyatları nedir’ ‘burun ameliyatı fiyatları 2022’ şeklindedir.

Burun deliklerindeki asimetri, kemerli burun yapısı, yüze göre büyük veya yüz yapısına göre küçük burunlar veya sağlık sorunları neticesinde zaruri olarak gerçekleşen burun estetiği operasyonları için net bir fiyat vermek maalesef hem mümkün hem de doğru değildir.

Burun estetiklerinde her vakada uygulanacak yöntem yapılacak işlem birbirinden farklıdır. Burun ameliyatlarında fiyatı belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında; operasyonda kullanılan yöntem, kullanılacak olan ekipman, operasyonu gerçekleştirecek olan hekim ve operasyonun yapılacağı hastane, hastanede yatış olup olmayacağı gibi bir çok etken fiyatın belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Uygun maliyetli burun estetiği operasyonların başarısız veya kötü sonuçlar verdiğini söylemek mümkün değildir, ancak bu tip estetik operasyonlarda fiyatlandırmadan önce alınan hizmetin kalitesi önem taşımaktadır. Alanında uzman hekimler ve profesyonel sağlık kurumları tercih edilmelidir.

Sizlerde burun estetiği hakkında daha detaylı bilgi almak ve ücretsiz analiz muayenesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Estenbul Health Neden Rinoplasti İçin En İyisidir?

Estenbul Health, burun cerrahisinde yetenekleri ve kaliteli estetik operasyonları öne çıkan plastik cerrahlar ile çalışmaktadır. Bu cerrahlar yurtiçinden ve yurtdışından gelen hastalar ile birçok başarılı operasyonlara imza atmışlardır. Estenbul Health’in kaliteli hasta takip yönetimi ve süreci, başarılı cerrahların kaliteli estetik işlemleri ile birleşince ortaya hastalarımızın memnun kaldıkları bir sonuç çıkıyor. Yurtdışında bulunan hastalarımız için ücretsiz ön konsültasyon hizmeti sunmaktayız. Ülkemize gelmeden önden ve yandan çekilen hastanın profil fotoğraflarını göndererek sizin için en uygun ve kaliteli tedavi planlamanızı isteyebilirsiniz. Türkiye’ye geldiğinizde havalaanından VIP araçlarımız ile alınarak otelinize yerleştirilirsiniz. Oteliniz ve hastane otel arasındaki tüm transfer hizmetleri bizim sorumluluğumuzda ve kontrolümüzde olmaktadır.

Plastic Surgery | Rhinoplasty in Turkey Istanbul

Estenbul Health ile Türkiye’de Burun Ameliyatının Faydaları

Kadınların ve erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlardan biri olan “rinoplasti” için en sık sorulan sorular; “Rinoplasti fiyatları nedir?” “2022 rinoplasti fiyatları nedir” “Burun ameliyatı fiyatları 2022”. Burun estetiği operasyonları için net bir fiyat vermek maalesef mümkün değildir. Burun estetiğinde her vakada uygulanacak yöntem birbirinden farklıdır. Burun ameliyatlarında fiyatı belirleyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında ameliyatta kullanılan yöntem, kullanılacak ekipman, ameliyatı yapacak hekim ve ameliyatın yapılacağı hastane, hastanede yatış olup olmayacağı gibi birçok faktör hastalığın belirlenmesinde rol oynamaktadır. fiyat. Uygun maliyetli rinoplasti operasyonlarının başarısız olduğunu veya kötü sonuçlar verdiğini söylemek mümkün değildir ancak bu tür estetik operasyonlarda fiyatlandırma öncesi alınan hizmetin kalitesi önemlidir. Uzman hekimler ve profesyonel sağlık kuruluşları tercih edilmelidir. Burun estetiği hakkında daha detaylı bilgi ve ücretsiz analiz muayenesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz Muayene için Hemen Başvurun

Bizimle İletişime Geçin!

Yönetim Ofisi: Cihannuma Mah. Akdoğan Sok, No: 45/2 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Hastane: Levent Mah. Yeni Sülün Sok. No:13, 34353 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90 (542) 334 1865
Whatsapp : +90 (541) 304 1865
Email: info@estenbulhealth.com