Saç Ekimi

Saç Ekiminin Başarı Oranı Nedir ?

success rate


Saç Ekiminin Başarı Oranı Nedir?


Saç ekimi tedavisi, başarı oranı göz önüne alındığında her zaman diğer saç tedavilerinden bir adım önde olmuştur. Çağımızın en popüler tedavisi olan saç ekimi, başarı oranı sayesinde tüm dünyada tercih edilir hale gelmiştir. Saç ekimi tedavisi risk faktörleri açısından da güvenilir bir yöntemdir.
Saç ekimi tedavisi ile başarıya ulaşmak için elbette bu alanda uzman klinikler kullanılmalıdır. Özellikle Türkiye’de saç ekimi için güven ve kalite garantisi sunan seçenekler bulunmaktadır. Bu yazıda saç ekimi tedavisinin başarı oranlarına ilişkin istatistiksel verileri değerlendirmek istedik.
Saç Ekiminin Başarı Durumu


Saç ekimi diğer tedavi yöntemlerine göre her zaman lider konumdadır. Bunun en büyük nedeni kuşkusuz tedavinin yüksek başarı durumudur. 15 yıl önce saç ekimi tedavilerinin başarı oranı çok düşükken, günümüzde tedavi oranlarında büyük bir artış gözlemlenmektedir.
Günümüz tedavilerini başarılı kılan elbette kliniklerin kalitesi ve gelişen tıp teknolojisidir. Saç ekimi başarı oranları ile ilgili unsurlara bakarak başarı durumunu mantıklı bir çerçeveye oturtabiliriz.


1- Yeni Saç Ekim Teknikleri


Saç ekimi tedavisinin başarı oranlarını merak ediyorsanız yeni tedavi teknikleri ile sizlere açıklayabiliriz. Geçmişe göre transplantasyon tedavilerinin tekniklerinde büyük değişiklikler yapılmıştır. Özellikle FUE saç ekimi tekniği tüm dünyada en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca DHI saç ekimi tekniği yeni bir teknoloji olduğu için oldukça ileri bir tekniktir. Saç ekimi teknikleri gelişen tıp teknolojisini de yanına alarak tedavinin başarı durumunu artırmıştır.


2- Gelişen Tıp Teknolojisi


Saç ekimi tedavisini başarılı kılan bir diğer faktör de gün geçtikçe gelişen medikal teknolojidir. Örneğin DHI tekniğinde kullanılan Choi Pen bu teknolojinin en güzel örneklerinden biridir. Bu yeni nakil cihazı sayesinde nakil tedavisi en kısa sürede olumlu sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca FUE tekniğindeki yüksek oranda gelişme ve başarı, tıp biliminin gelişmesiyle açıklanmaktadır.
3- Saç Ekimi Uzmanlarının Gelişimi


Saç ekimi tedavisinin başarısını artıran en önemli detaylardan bir diğeri de ekim uzmanlarıdır. Günümüzde saç ekimi tedavisinde başarıya ulaşmış uzman hekim sayısında artış görülmektedir. Bu uzman hekimlerin saç ekim tedavisinin gelişimine katkısı da oldukça fazladır. Bu da kaçınılmaz olarak tedavinin başarı oranını olumlu yönde etkiler. Türkiye’deki saç ekim klinikleri de uzman hekimlerin başarısı açısından oldukça güvenilirdir. Dünyanın en kaliteli saç ekim uzmanlarına Türkiye’de rastlamak mümkündür.


Saç Ekimi Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?


Saç ekim tedavisinin başarı oranını geçmişle karşılaştırdığımızda şaşırtıcı sonuçlar görüyoruz. Geçmişte saç dökülmesi gibi hastalıklar için uygulanan yöntemler arasında ekim tedavisi yoktur. Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren bu tedavinin başarı oranı da o dönemde çok düşüktü. Günümüzde nakil tedavisinin başarı oranı %90 ile %95 arasında değişmektedir.


Saç ekimi tedavisi elbette her zaman %100 başarı sağlayan bir yöntem değildir. Ancak diğer tekniklere bakıldığında bu tedavinin başarı oranı oldukça tatmin edicidir. Erkeklerde başarı oranı genellikle %90-95 iken kadınlarda bu oran %80-85 olarak kabul edilmektedir. Erkeklerde saç ekimi tedavisinde başarı oranının daha yüksek olmasının nedeni saç köklerinin enseden alınmasıdır. Ense bölgesindeki saç dokuları daha sağlıklıdır ve gür saçlara ömür boyu garanti verebilir. Her şeye rağmen kadınlara da uygulanan saç ekimi tedavisi oranının yeterli olduğu söylenebilir.


İşlem öncesi ve sonrası saç ekimi yapılması bu tedavinin ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. Tedaviden sonra saçların yaklaşık 1 yıl uzaması beklenir. Ancak tedaviden birkaç ay sonra saç büyümesinin belirtilerini görmek mümkün olacaktır.

author-avatar

About Gürkan Çoruh

Gürkan is Estenbul Digital Marketing Manager and Content writer who has taken roles in medical tourism for years and created written materials for healthcare provider’s websites. Gürkan Çoruh was born on May 10, 1989, and pursued his higher education in Travel Management at the Muğla University. After graduating in 2011, he had the opportunity to work in many units of tourism. He started to work in the medical health tourism sector in 2016. Since then, he has been working on medical tourism and has written informative health articles. He has been mainly focusing on hair transplant surgeries, and through his work, Gürkan has been able to create effective content in English. He has been working with Estenbul Health in this sector for 7 years.